Adm.224.1-4.2018 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu łazienki na parterze budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

2018-10-12

Adm.224.1-4.2018

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro prowadzonym poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu łazienki na parterze budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.

Termin składania ofert upływa dnia 25 października 2018 roku o godz.10:00.

 Zamawiający przewiduje dla potencjalnych Oferentów wizję lokalną w budynku Zamawiającego, która jest wskazana.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach poniżej.

Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załączonym pliku poniżej.

Informacja z o wyborze oferty znajduje się w załączonym pliku poniżej.

 • UZP:
  niepodlegający ustawie
 • tryb:
  art. 4 pkt 8 Pzp
 • nr sprawy:
  Adm.224.1-4.2018
 • termin:
  25.10.2018r. godz.10:00
 • procedura:
  zakończona
 • status:
  rozstrzygnięty

Rejestr zmian dla: Adm.224.1-4.2018 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu łazienki na parterze budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Kowalski
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2018-10-26
Publikacja w dniu:
2018-10-26
Opis zmiany:
PUBLIKACJA - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Kowalski
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2018-10-26
Publikacja w dniu:
2018-10-26
Opis zmiany:
PUBLIKACJA - informacja o otwarciu ofert
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Kowalski
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
PUBLIKACJA Zaproszenie do składania ofert Adm.224.1-4.2018